Sunday, January 17, 2010

KEHEBATAN SOLAT JEMAAH ISYAK DAN SUBUH

Setiap sholat fardhu yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai kelebihan duapuluh tujuh derajat lebih daripada sholat fardhu dikerjakan munfarid(sendirian). Lebih dari itu, apabila sholat Isya’ dan Subuh dikerjakan dengan berjamaah akan dinilai oleh Allah seperti orang yang mengerjakan ibadah semalam suntuk. Dalam suatu riwayat diterangkan sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Bisyru bin Assariyyi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Utsman bin Hakim, dari ‘Abdirrahman bin Abi ‘Amroh, dari Utsman bin ‘Affan, dia berkata: Rasulullah bersabda “Barangsiapa mengerjakan sholat Isya’ dengan berjamaah adalah baginya seperti mengerjakan ibadah seperdua malam, dan barangsiapa sholat Isya’ dan Subuh dengan berjamaah adalah baginya seperti mengerjakan ibadah semalam suntuk”(H.R. Tirmidzi: Jilid 1, halaman 433, nomor hadistnya 221 pada baris 4-7 dalam ‘Babu ma ja-a fie fadllil ‘Isya-I wal fajri fil jama’ati)


Keterangan:

Biasanya orang dari waktu maghrib dan subuh berada di rumah setelah siang harinya bekerja ditempat bekerjanya masing-masing. Biasanya sholat Dzuhur dan bahkan mungkin sholat ’Ashar dikerjakan di tempat bekerja atau di perjalanan. Nah, selama tiga waktu sholat Maghrib, ’Isya dan Subuh itu yang biasanya dikerjakan dengan jamaah hanyalah sholat Maghrib saja. Hal ini karena kurang mengertinya kehebatan nilai sholat jamaah ’Isya dan Subuh sehingga tidak tumbuh di hati niatan yang kuat untuk sholat jamaah ’Isya dan Subuh.


Sabda Nabi tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa sholat ’Isya dan Subuh itu apabila dikerjakan dengan berjamaah walaupun hanya dua orang, maka dinilai oleh Alloh seperti orang yang mengerjakan ibadah semalam suntuk.

No comments:

Post a Comment